YKS sınavı heyecanı geride kaldı, peki sınav soruları nasıldı? İşte uzman görüşleri

YKS sınavı heyecanı geride kaldı, peki sınav soruları nasıldı? İşte uzman görüşleri
Konya’da 29 yıldır eğitim veren Özel Konya Başak Anadolu Lisesinin Zümre öğretmenleri, gazetemize 2024 YKS soruların değerlendirmesini yaptılar.

Ortak görüş Sınavın temel kazanımlardan oluştuğu ve sınavın genel olarak beklenen düzeyde olduğu, soruların MEB kaynaklarının baz alınarak hazırlandığı yönündeydi. "İstikrarlı, sabırlı, mücadeleci bir ruhla ve programlı çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabilecekleri" vurgulandı.

2024 TYT TÜRKÇE

2024 TYT Türkçede:

4 sözcükte anlam, 3 cümlede anlam, 26 paragraf ve 7 dil bilgisi sorusu vardı.

Paragraf soruları yine okuduğunu anlama ve analiz etmeye yönelik soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı.

Paragraflar çok uzun olmamakla birlikte zaman alıcı ve orta-zor seviyedeydi.

Paragraflar genellikle edebiyat, fizik, sanat gibi konulardan oluşmaktaydı.

Dil bilgisi ise derslerde özellikle üstünde durduğumuz yazım kuralları, noktalama işaretleri tamlamalar, cümlenin ögeleri, cümle türleri gibi konulardan orta-kolay seviyede sorulardı.

2024 AYT EDEBİYAT:

Soruların tamamı MEB müfredatına uygundu.

İlk 6 soru anlam bilgisi,

6 soru Halk Edebiyatı,

5 soru Divan Edebiyatı,

7 soru da Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı dönemlerinden gelmiştir.

Ağırlığın 10 ve 11.sınıf müfredatından olduğu Edebiyat sorularında Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı soruları ayırt ediciydi.

Eleyici sorular genellikle bu konulardandı.

Genel olarak AYT Edebiyat orta seviye zorlukta, edebî dönemlere hakim olan, düzenli tekrar yaparak çalışan öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği sorulardan oluşuyordu.

ŞEYMA KULAK

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

2024 YKS MATEMATİK YORUMLARI

TYT Matematik: Matematiksel düşünceyi sorgulayan ve matematiksel bilgileri kullanıp yorum yapmayı gerektiren, geçen yıllarda olduğu gibi çok zorlayıcı değil, kolay-orta düzey ve anlaşılır sorulardan oluşmuştur. AYT Matematik: Bilgi ağırlıklı bilgiyi kullanabilme, yorum yapabilme ve güçlü işlem becerisini gerektiren alışılmışın dışında orta ve üst düzey sorulardan oluşmuştur.

2024 YKS GEOMETRİ YORUMU

TYT Geometri: Geometri bilgisine sahip ve muhakeme yeteneği güçlü olan öğrencilerin çözebileceği sorular vardı. Geçen yıla oranla daha çok temel kavramların kullanıldığı kolay-orta düzey sorulardan oluşmuştur. AYT Geometri: Geometri soruları eleyici ve çoklu işlem gerektiren sorulardan oluşmuştu. Adayların bilgisini ölçmeye yönelik belirleyici 2-3 sorudan oluşmuştur. 2024 YKS Matematik-Geometri konu soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

2024 TYT MATEMATİK-GEOMETRİ KONU SORU DAĞILIMI

 1. TEMEL KAVRAMLAR – 11 SORU (9.SINIF / ORTA)
  1. Üslü Sayılar 1 Soru
  2. Köklü Sayılar 1 Soru
  3. Rasyonel Sayılar 2 Soru
  4. Mutlak Değer 2 Soru
  5. Basamak Kavramı 2 Soru
  6. Bölme Bölünebilme 1 Soru
  7. Ondalıklı Sayılar 1 Soru
  8. Tek/Çift Sayılar 1 Soru
 2. PROBLEMLER – 13 SORU (9.SINIF / ORTA)
 3. FONKSİYON – 1 SORU (10.SINIF / ORTA)
 4. KÜMELER – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 5. MANTIK – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 6. MOD/MEDYAN/ARİTMETİK ORTALAMA – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 7. OLASILIK – 1 SORU (10.SINIF / ORTA)
 8. KOMBİNASYON – 1 SORU (10.SINIF / ORTA)
 9. ÜÇGENDE AÇILAR – 2 SORU (9.SINIF / ORTA)
 10. ÜÇGENDE BENZERLİK KAVRAMI – 2 SORU (9.SINIF / ORTA)
 11. ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 12. ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER – 3 SORU (10.SINIF / ORTA)
 13. KATI CİSİMLER – 2 SORU (10.SINIF / ORTA)

2024 AYT MATEMATİK-GEOMETRİ KONU SORU DAĞILIMI

 1. TRİGONOMETRİ- 5 SORU (11-12. SINIF / ORTA -ZOR)
 2. RAKAM – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 3. II. DERECEDEN 2BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMİ – 1 SORU (11.SINIF / ORTA)
 4. FAKTÖRİYEL – 1 SORU (9.SINIF / ZOR)
 5. ASAL SAYILAR – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 6. EŞİTSİZLİKLER – 1 SORU(11.SINIF / ORTA)
 7. FONKSİYONLAR – 3 SORU(10.SINIF / ORTA)
 8. KARTEZYEN ÇARPIMI – 1 SORU (9.SINIF / ZOR)
 9. MANTIK – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 10. II. DERECEDEN 1BİLİNMEYENLİ DENKLEM – 1 SORU (11.SINIF / ORTA)
 11. BİNOM AÇILIMI – 1 SORU(10.SINIF / ORTA)
 12. OLASILIK – 1SORU (10.SINIF / ORTA)
 13. SAYMA – 1 SORU(10.SINIF / ORTA)
 14. DİZİLER – 1 SORU(12.SINIF / ORTA)
 15. LOGARİTMA – 1 SORU(12.SINIF / ORTA)
 16. İNTEGRAL – 4 SORU(12.SINIF / ORTA-ZOR)
 17. TÜREV – 3 SORU(12.SINIF / ORTA-ZOR)
 18. LİMİT – 2 SORU(12.SINIF / ORTA-ZOR)
 19. PARABOL – 1 SORU(10.SINIF / ORTA)
 20. ÜÇGENLER – 1 SORU (9.SINIF / ORTA)
 21. ÇEMBER VE DAİRE – 2 SORU(11.SINIF / ORTA-ZOR)
 22. ANALİTİK GEOMETRİ – 4 SORU(11-12.SINIF / ORTA-ZOR)
 23. ÇEMBERİN ANALİTİĞİ – 1 SORU (12.SINIF / ORTA-ZOR)
 24. KATI CİSİMLER – 1 SORU(12.SINIF / ORTA-ZOR),

ÇAĞLAR USLU UMUT AKDAĞ FATMA TOŞUR

Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni

2024 TYT FİZİK

SORU: 7

SINIF DÜZEYİ: 9. VE 10. SINIF

KONU/ÜNİTE: Özkütle (1)

Kaldırma Kuvveti (1)

Sürtünme Kuvveti (1)

Madde ve Isı (1)

Elektriksel Güç (1)

Dalga ve Optik (2)

Konular sınıf düzeyinde dengeli dağılmış olup orta zorluktadır.

Önceki yıllardaki sorulara bakıldığında beklenen düzeydedir.

Bu oturumda fizik okur yazarlığı temel kavramları bilme ve yorumlama gibi beceriler ölçülmüştür.

Soruların temel kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği düzeyde olduğu görülmüştür.

2024 AYT FİZİK

SORU:14

SINIF DÜZEYİ: 11. SINIF (8) VE 12.SINIF (6)

KONU/ÜNİTE:

Kuvvet ve Hareket (1)

Basit Makineler (1)

Atış Hareketi-Çizgisel Momentum (2)

Elektriksel Potansiyel (1)

Manyetik Kuvvet (1)

Alternatif Akım (1)

Direnç-Sıcaklık İlişkisi (1)

Doppler Olayı-Ses (1)

Çembersel-Basit Harmonik Hareket (3)

Fotoelektrik Olay (1)

Radyoaktivite (1)

Soru dağılımı önceki yıllarda olduğu gibi dengeli ve beklenen düzeyde orta zorluktadır.

Fizik sınavı hem işlem becerisini ölçecek hem de temel bilgi birikimini kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulardan oluşmaktadır.

Genel olarak her iki sınav da düzenli çalışan, işlem becerisi ve yorum kabiliyeti olan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği sorulardan oluşmaktadır.

Lütfü YILDIRIM

2024 TYT KİMYA:

SORU: 7

SINIF DÜZEYİ: 9. VE 10. SINIF

KONU/ÜNİTE: Kimya Bilimi (1)

Atom Modelleri (1)

Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri (1)

Maddenin Halleri (1)

Mol Kavramı (1)

Karışımlar (1)

Asitler-Bazlar (1)

Konular sınıf düzeyinde dengeli dağılmış olup orta zorluktadır. Önceki yıllardaki sorulara bakıldığında beklenen düzeydedir. Bu oturumda kimya okur yazarlığı temel kavramları bilme ve yorumlama gibi beceriler ölçülmüştür. Soruların temel kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmadan çözebileceği düzeyde olduğu görülmüştür.

2024 AYT KİMYA;

SORU : 13

SINIF DÜZEYİ : 11. SINIF (8) VE 12. SINIF (5)

KONU/ÜNİTE: Modern atom modeli (1)

Gazlar (1)

Sıvı Çözeltiler (2)

Tepkimelerde Enerji (1)

Kimyasal Tepkimelerde Hız (1)

Kimyasal Denge (2)

Kimya Ve Elektrik (2)

Organik Kimyaya Giriş (1)

Organik Kimya (2)

Soru dağılımı önceki yıllarda olduğu gibi dengeli ve beklenen düzeyde orta zorluktadır. Kimya sınavı hem işlem becerisini ölçecek hem de temel bilgi birikimini kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulardan oluşmaktadır.

Genel olarak her iki sınav da düzenli çalışan, işlem becerisi ve yorum kabiliyeti olan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği sorulardan oluşmaktadır.

AYGÜL UĞURTAN

2024 TYT BİYOLOJİ:

SORU:7

SINIF DUZEYİ: 9.VE 10. SINIF

KONU/ÜNİTE: Hücre Ve Organelleri (1)

Canlıların Temel Bileşenleri(1)

Canlıların Sınıflandırılması(1)

Üreme Ve Kalıtım(2)

Ekoloji(1)

Sınavın genel olarak bilen ile bilmeyi ayırt eden sorulardan oluştuğu ve zorluk seviyesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Önceki yıllardaki sorulara bakıldığında içerik olarak paralellik gösterdiği görülmektedir. Soruların bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma ve uygulama becerisini ölçerken bir kısmı da görsel verileri bilgiler ile yorumlayabilme becerisine dayalı olduğu gözlemlenmiştir.

2024 AYT BİYOLOJİ:

SORU:13

SINIF DÜZEYİ:11. VE 12. SINIF

KONU / ÜNİTE: Sistemler(5)

Ekoloji(2)

Genden Proteine (2)

Hücresel Solunum(1)

Fotosentez(1)

Bitki Biyolojisi(2)

Zorluk düzeyi: soru dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir.

Önceki yıllardaki sorulara bakıldığında soru dağılımı beklenen şekilde gelmiştir.

Çıkan soruların 4 yıllık Biyoloji programındaki MEB müfredatına uygun sorular olduğu belirlenmiştir.

NESLİHAN YOLCU

TYT TARİH

TYT TARİH SORULARI beklenildiği üzere;

9,10 ve 11. sınıf konularından birer soru;

12.sınıf konularından ise iki soru şeklinde gelmiştir.

9.Sınıfın İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinden,

10.sınıfın Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si ünitesinden,

11.sınıfın Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları ünitesinden,

12.Sınıfın Millî Mücadele ünitesinden soru gelmiştir.

Sorular müfredata uygundur. Üç soru yoruma dayalı çözülebilecekken iki soruyu çözmek için biraz daha detaylı bilgi gerekmektedir.

AYT TARİH 1-2

Tarih 1 testinde ise dört soru 9.sınıf konusundan,

Birer soru 10 ve 11. Sınıf konularından,

Dört soru ise 12.sınıf konularından gelmiştir.

Sınıflara göre soru çıkan üniteler ise şöyledir.

9.Sınıf: Orta Çağda Dünya, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitelerinden soru çıkmıştır.

10.Sınıftan ise Beylikten devlete Osmanlı siyaseti ünitesinden soru gelmiştir.

11.Sınıfın Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum ilişkileri ünitesinden soru çıkmıştır.

12.Sınıfın XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Millî Mücadele ve Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden soru gelmiştir.

Tarih 2 testinde ise

9.sınıf konularından üç,

10.sınıf konularından bir,

11.sınıf konularından iki,

12.sınıf konularından ise beş soru çıkmıştır.

Çıkan soruların ünitelere göre dağılımı ise şöyledir:

9.Sınıf Tarih ve Zaman, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası, Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri,

10.Sınıf: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti̇ (1302-1453),

11.Sınıf: Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum ilişkileri,

12.Sınıf: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Millî Mücadele, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı,

2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya ünitelerinden soru çıkmıştır.

Sorular müfredata uygundur. Sorularda kavram bilgisi, dönem bilgisi ve sebep sonuç ilişkisi sorulmuştur.

Sorular bilgiye dayalı ve ayrıştırıcıdır. Çalışan, okuduğunu anlayan öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri sorulardır.

Fatih KILCI

2024 YKS COĞRAFYA

TYT Soru: 5

Sınıf Düzeyi: 9 ve 10 Sınıf

Konu/ünite:

Harita okuryazarlığı, iklim bilgisi, bölgeler, bitki coğrafyası, nüfus piramitleri ve afetler

Zorluk düzeyi: Orta ve zor

Önceki yıllarda çıkma durumu: Müfredata uygun

AYT Soru:

6 (Coğrafya 1), 11 (Coğrafya 2),

Sınıf Düzeyi: 11 ve 12 Sınıf

Konu/ünite:

Nüfus, göç, kültür bölgeleri, boğaz ve kanallar, çevre sorunları, biyo çeşitlilik, ekstrem olaylar, ilk şehir yerleşmeleri, doğal kaynak, şehirlerdeki fonksiyonlar, kalkınma projesi, ham madde ve üretim, sulak alanları ve sürdürülebilir kalkınma

Zorluk düzeyi: Orta ve zor

Önceki yıllarda çıkma durumu: Müfredata uygun çıkmış soruların benzerleri

YKS TYT (9 ve 10 sınıf konularından) ve AYT (11 ve 12 sınıf konularından) Coğrafya sorularının öğrenciler tarafından orta ve zor olarak yorumlanması, soruların öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmek için uygun olduğunu gösterir.

Öğrencilerin müfredat temelli bilgilerini ölçmek için hazırlanan bu sorular, öğrencilerin genel coğrafya konularında ne kadar bilgi sahibi olduklarını değerlendirmekte etkili bir yöntemdir.

Sorularda genellikle günlük hayatta kullanılan terimler ve harita okuryazarlığı, iklim bilgisi, bölgeler, bitki coğrafyası, nüfus piramitleri ve afetler ile ilgili sorular ağırlıklı olarak yer aldığı için, öğrencilerin coğrafya konusunda pratik düzeyde bilgi sahibi olabilmeleri için önemli olan konulara odaklanılmış ve diğer konular yıllık plana göre anlatılmıştır.

Soruların müfredatla uyumlu olması da dikkate değer bir noktadır. Coğrafya konusunun müfredata uygun olarak öğretilmesi ve öğrencilere müfredat temelli bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sorular aracılığıyla uygulaması beklenir.

Soruların müfredat temelli hazırlanması, öğrencilerin bilgi seviyelerinin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar ve eğitim programlarının geliştirilmesi açısından da önemlidir. Böylece, coğrafya sorularının öğrenciler tarafından orta ve zor olarak yorumlanması, değerlendirme sürecinin etkililiği açısından olumlu bir işaret olarak kabul edilebilir.

Öğrencilerin YKS Coğrafya sorularında ki başarılarını artırmak için zaman zaman harita okuryazarlığı, iklim bilgisi, bölgeler, bitki coğrafyası, nüfus piramitleri ve afetler ile ilgili sorular uygulamalı olarak sınıflarda çözülecektir.

İbrahim YILDIRICI

2024 TYT DİN KÜLTÜRÜ

SORU SAYISI: 5

SINIF DÜZEYİ: 9. ve 10. sınıf

KONU/ÜNİTE: İslam İnanç Esaslar(1)

Bilgi ve İnanç(1)

Gençlik ve Değerler(1)

Hz.Muhammed ve Gençlik(1)

Allah-İnsan İlişkisi(1)

ZORLUK DÜZEYİ: Orta

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata uygun ve işlediğimiz konulardan gelmiştir. Genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine olup öğrencilerin yapabileceği sorulardır. Bununla birlikte 9. ve 10. sınıf konularından kavram soruları gelmiş bilgi sorularıdır.

2024 AYT DİN KÜLTÜRÜ

SORU SAYISI: 6

SINIF DÜZEYİ: 11. ve 12. sınıf

KONU/ÜNİTE: Bazı Dini Kavramlar(1)

Kuran’a Göre Hz. Muhammed(1)

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü(1)

İnançla İlgili Meseleler(1)

Allah-İnsan İlişkisi(1)

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar(1)

ZORLUK DÜZEYİ: Orta-Zor

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata uygun 11. ve 12. sınıf konularından gelmiştir. 4 tane bilgi, 2 tane yorum sorusu sorulmuştur ve bu sorular orta düzeyde olup öğrencilerin yapabileceği sorulardır.

EMİNE AKPINAR

2024 YKS FELSEFE:

Felsefe sorularının 10. ve 11. sınıf MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Soruların, metin analizi ve gündelik hayattan örnekler ile felsefi bilgi ve kavramların sorgulandığı, okuduğunu anlama ve yorum gücünü gerektiren, aynı zamanda temel bilgilere dayanan orta zorluk düzeyinde olduğu söylenebilir. Soruların dilinin açık ve net olduğu görülmektedir.

CÜNEYT TÜYBEK

Kaynak:BBN

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.