T.C. KONYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

T.C.
KONYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12407099-2021/520-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

Hırsızlık suçundan sanık RABİA ÖZTÜRK hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda sanığın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/09/2022 tarihli karar ile Eyyüp ve Hatice kızı, 1997 Konya doğumlu, sanık RABİA ÖZTÜRK'ün Hırsızlık suçundan 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı, Türkiye adresi itibariyle de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde Mahkememize veya sanığın bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF talebinde bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01847023