KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

T.C.
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2023/180 ESAS
-İLANDIR-

Davacı 248*****574 T.C. Kimlik numaralı Naciye Nur Karakaş'ın "NACİYE" olan adının silinerek "NUR" adının kayıtlara tescil edilmek suretiyle düzeltilmesine karar verilmiş verilmiş olup, İLAN olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01864845