Konya'daki bu arsa Mahkeme kararı ile satılacak

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/58 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DERECAMİKEBİR Mahalle/Köy, 4247 Ada, 1 Parsel, bahçeli kargır ahır, depo, garaj nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Dere Mahallesi Tepebayır Soka Meram / KONYA
Yüzölçümü : 361,88 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında Kısmen yol ve Mesken sahasında kaldığı,
Kıymeti : 1.150.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02057952