Cumhur İttifakı'ndan kademeli emeklilik teklifi. Çok tartışılacak!

Cumhur İttifakı'ndan kademeli emeklilik teklifi. Çok tartışılacak!
Cumhur ittifakı paydaşlarından Yeniden Refah Partisi; EYT’den yararlanamayıp akranlarından 17-20 yıl sonra emekli olma durumu ile karşı karşıya kalan ve emeklilikte kademe bekleyenlerle ilgili kanun teklifi verdi.

Yeniden Refah Partisi, EYT’yi 1 günle bile kaçırsa erkeklerde 17, kadınlarda ise 20 yıl sonra emeklilik durumunun oluşmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu gerekçe göstererek Genel Başkan Fatih Erbakan ve 4 milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye kanun teklifinde bulundu.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde 4447 sayılı Kanunun bazı maddelerinin, Anayasa Mahkemesinin 23.2.2001 tarihli ve E.1999/42, K.2001/41 sayılı Kararı ile iptal edilip iptal hükmünün Resmî Gazetede yayımlanmasım takip eden 6 aylık sürede yürürlüğe girmesi kararlaştırıldığını ve anılan kararın 23,11.2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı ifade edilerek Anayasa Mahkemesinin iptal karan üzerine 23/5/2002 tarih ve 4759 sayılı yasal düzenleme yapıldığı vurgulandı.

Ayrıca “Kanun ile;

a) Yüksek Mahkemenin bahse konu kararında belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden kademelendirme yapılması,

b) Kademelendirmede hizmet süreleri bakımından oransal eşitlik sağlanması,

c) Kadın ve erkek çalışanların asgarî emeklilik yaşlarının kademelendirilmesinde kademeler arasındaki farklılığın giderilmesi,

d) Sosyal güvenlik kuruluşlarının aktüeryel dengesinin gözetilmesi ve böylece yasal boşluk doğmasının önlemek amacıyla adil, makul ve ölçülü düzenleme yapılmıştır.

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 4759 sayılı Kanunun yürürlük tarihi arasında işe girenlerde iptal karan beklentisi olduğu kabul edilebilir bir olgudur. Diğer taraftan yaş sınırının tamamlanmasına bir gün kalanlarla daha uzun bekleme süreleri kalanların aynı yaş haddine tabi tutulmaları makul, adil ve ölçülü değildir. Kanun teklifimizle bu durumda olanlarla 4759 sayılı kanunla en son kademelendirmeye tabi olanlar eşitlenerek mağduriyetleri bir ölçüde giderilmeleri amaçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİNİN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 99- 9/9/1999 ila 23/5/2002 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun,

2925 sayılı Kanun ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak işe başlayıp bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı kabul edilenlerden Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlardan, kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar ve 5975 gün prim ödeyenler,

b) 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlardan, kadın ise 7200, erkek ise 9000 gün prim ödeyenler,

c) 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlardan, 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün prim ödeyenler,

d) 5434 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olanlardan, kadın iştirakçi ise 20 yıl, erkek iştirakçi ise 25 yıl hizmet süresini dolduranlar, talepte bulundukları takdirde yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık veya emekli aylığından yararlanmalıdır.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları hâlinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlanılan tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması hâlinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Kaynak:MUSTAFA KAYA

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
31 Yorum