Yılmaz TAŞÇI

Yılmaz TAŞÇI

Öğrencilerin ve velilerin tercihlerinde “Neden Özel Okul” olmalıdır?

Öğrencilerin ve velilerin tercihlerinde “Neden Özel Okul” olmalıdır?

Son açıklanan istatistiklere göre ülkemizde resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrencinin olduğu bilinmektedir. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 8,8 olduğu görülmüştür.  Bu verilere baktığımızda mevcut özel okulların ve çocuklarını özel okullarda okutan velilerin de devletimizin yükünü hafiflettiklerini ve kamu imkânlarının devlet okullarında okuyan çocuklara daha fazla sunulmasına fırsat sağladıklarını söyleyebiliriz.

LGS’ye bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin aday başvurmuştur. Geçen yıl 1milyon 671 Bin 337 Öğrenciden 1 Milyon 472 Bin 88 Öğrenci Sınava Girdi.(Yaklaşık %88)

Adrese dayalı yerleştirme sisteminin en önemli hedefi sınava girecek öğrenci sayılarını azaltmaktı. Bu durumda hedeflenen başarıya ulaşılamadığı/ulaşılamayacağı görülmektedir. 

Öğrenci ve velilerin merkezi sınava ilişkin beklentilerinin sorgulanması, doğru yönlendirmeler yapılması bir öncelik olarak karşımızda durmakta.

Bu yıl ülke genelinde 2 bin 60 liseye türlerine göre ayrılan kontenjanlarla 174 bin 160 öğrenci merkezi sınav puanına göre yerleşebilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci; umduğu puanı alamayıp, belli yüzdelik dilimlere giremeyip istedikleri okullara yerleşemeyebiliyorlar.  Aldıkları sonuçlara göre hangi okula gideceğim/gitmeliyim? Sorusuna cevap arayan veli ve öğrenciler var…

Öğrencilerin ve velilerin tercihlerin de  “Neden Özel Okul olmalıdır?”  sorusu her zaman gündem olmuştur.

Herkese en iyi eğitimi vermek zorundayız. Kaybedecek hiçbir çocuğumuz yok. Her çocuğun başarılı olacağı bir alan muhakkak vardır. Bulunmalı. Burada önemli olan doğru tespitler yapmak ve lise seçerken dikkatli olmak. Liseye atılan adımlar Üniversite hayatlarını/kariyerlerini belirleyecek etken faktörlerden. İnsan mektebi olan okullar öncelemeli. Karnenin sadece sol tarafını değil, sağ tarafını da önemseyen okullar tercih edilmeli. Birçok tercih sebebi olmakla birlikte önemli gördüğümüz birkaç tanesini sizlerle paylaşalım.

Velilerin özel okuldan beklentileri olduğunu bilen ve bu beklentilere sağlıklı çözümler üreten okullar öncelikli tercih edilmelidir.

Velilerin okul yöneticilerinden birtakım beklentileri vardır. Bunların başında velilerle iyi ilişki kurulması ve bunun devamının sağlanması gelir.

İkinci olarak da öğrencilerle yakından ilgilenmek, velilerinde eğitimde etkili rolünün olduğunun kabullenilmesi ve bu konuda ebeveynlere yardımcı olunması gelmektedir.

Okulun başarısı ve verimi etkin okul aile işbirliğine bağlıdır.

Tüm bu beklentilere cevap olarak köklü bir geçmişi var mı?  Kullandığı nitelikli yayınlar, seçkin eğitim kadrosu, örnek uygulamaları, özellikle salgın döneminde öğrencilerin yalnızlaşmamaları adına yaptıkları etkinlikleri, sosyal medya çalışmaları ve uluslararası eğitim platformlarının takibi vb. dikkate alınmalıdır.

Eğitimin Amacı’nı bilen okullar tercih edilmelidir.

Bugünün değil de dünün gereksinimlerine göre eğitilmiş olmak bir bakıma eğitimsiz olmaktır ve diplomalı eğitimsizler yetiştirmek bir eğitim sisteminin amacı olamaz.

Çağımızda eğitim sadece aktarılan bilgiyi öğrenen bireyler yetiştirmeyi değil, toplumsal yaşamda ortaya çıkacak yeni sorunları kendi inisiyatifleriyle çözebilen, risk alabilen, yeni düşünceler üretebilen, düşüncelerini savunabilen ve kendilerini sürekli yenileyebilen bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu becerilere sahip olamayanların eğitimlerinde ve yaşamlarında ciddi sorunlarla karşılaştıkları bilinen bir gerçektir.

Bu kişiler hayatın dayatması üzerine söz konusu becerileri daha sonra edinmek zorunda kalıyorlar, ama bedeli maalesef ağır oluyor…

Sağlıklı işleyen bir okul kültürüne sahip, gelişime açık, eğitim alanında farkındalık oluşturan okullar tercih edilmelidir.

Mazisiz mektep olmaz… der bir düşünürümüz.

Eğitim ve ARGE’ye yatırım yapmak özel okulların olmazsa olmazlarındandır.  Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın güzel bir tespiti var: “Takip ederek, taklit ederek, geriden, uzaktan izleyerek bunu başaramayacağımız açıktır…

Bu alanda Özel Okullar başarılı olabilmek için şu özelliklere sahip olmalıdır: -Vizyon-Misyon sahibi olma.-İşbirliği yapabilme.

-Yetkilendirebilme.-Sorumluluk alabilme ve yükleyebilmek.-İhtiyaçlara uygun çalışabilme.-Çevresine değer katabilme.-Çevresi için anlamlı olabilme.-Etkili iletişim kurabilme ve çevresini güdüleyebilme.-Yetenek ve yetkilerini kullanabilme.

Sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, toplum hizmetine yönelik uygulamalar, öğretim programlarına yaklaşımlarında farklılıklarıyla öne çıkan okullar tercih edilmelidir.

İyi bir özel okul bütün Programlarında örtük/açık, öğrencilerinin ihtiyaçları ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda programlar geliştirmeye çalışmalıdır. Onların sosyal becerilerini ve birbirlerine karşı sorumluluk duygularını yükseltmeye çalışmak öncelikleri arasında yer almalıdır.

Özel bir lisede okuyan gencin sağlıklı gelişimi için beş özelliğe sahip olması gerektiğine inanmalı, aşağıda belirtilen 5 alanda programlarında gerekli önemi verebilmeli. Bu alanlar:

1-Akademik-Sosyal-Mesleki yaşamda yeterlik.  2-Güven 3-İletişim 4-Kişilik(Olumlu değerler, ahlaki davranışlar, dürüstlük vd.) 5-Koruyucu ve sevecen olma.

Belli bir geleneği olan okullar tercih edilmelidir.

Belli bir geleneği olan özel okulların büyük bir güçtür.

Bir okul öğrenci mezun etmekten başka bir işlev gerçekleştirmiyorsa, yani onlarla renklendirilmiş bir kültür kazandırmıyorsa o okula bir eğitim kurumu olarak bakmak ne derece doğrudur?

Velilerimiz okul tercihinde bu konuya çok dikkat etmelidirler.

Geleneği olan okul, geçmişin zenginliği ile geleceği kucakladığı gibi aynı zamanda cesarette verir.

Sahip olduğu Rehberlik gücüyle düzen duygusu aşılar. Uzun bir geçmişi olan özel okul başlı başına bir örgütlenme zaferi olup birçok alanda etkisi yüksektir. Sorumluluk öğretir.

Geleceği olan özel bir okul meydan okur.  Kurum olarak, İrade ve yeteneğin topluma hizmet edecek sağlam kişiliklerin iki temel unsuru olduğuna inanırlar. Gelenekleri aracılığıyla bu unsurları öğrencilerine aşılayan bir okul gerçek bir eğitim abidesi olarak nitelendirilebilir.

            Öğrenci başarısına bakışında güven veren okullar tercih edilmelidir?

            Seçeceğiniz okul, her öğrencinin başarılı olacağı bir alanın mutlaka var olduğuna inanan bir okul mu? Her öğrencinin öğrenmek isteyeceğini, başarısız olmayı kimsenin istemediğini ve başarısızlıklarla başa çıkılabileceğini düşünüyor ve telkinde bulunuyorlar mı? Kullanılan nitelikli yayınlar ve öğretmenlerin yapmış oldukları özverili çalışmalarla, Veli-Okul-Öğrenci işbirliğiyle başarıyı yakalayan bir kurum olduğu imajına sahip mi?

            Özel bir okulun öğretmeninde olması gereken en önemli şey nedir? Sorusuna cevap verebilen okullar tercih edilmelidir.

Fark yaratan, rüzgârın hangi yönden estiğinden çok, yelkenlerimizi nasıl tuttuğumuzdur…

Eğitime yön verebilmeleri için yeniliğe açık olmak… Yeniliğe açık olamayan veya yenilikleri takip etmekten uzak bir öğretmen, İhtiyaç ve beklentileri karşılamaktan da uzak olacaktır.

Sağlıklı bir disiplin anlayışına sahip okullar tercih edilmelidir.

Eğitimin temelinde ve insanın özünde yasaktan ziyade her zaman hedef olduğuna inanmak gerekir. Sorunun değil, insanın özne olduğu unutulmamalıdır.

Tercihinizdeki okul; öğrencilerine Zihinsel-Duygusal-Davranışsal Yetkinlikler kazandıracak şekilde uygulamalara yer veren bir okul mu?

Bir okuldaki eğitim kalitesi, eğitim ortamlarının kalitesi ile yakından ilgilidir. Eğitim ortamının kalitesini etkileyen faktörlerden biri de o okuldaki iklimdir. Sağlıklı bir okul iklimi mevcut mu? Bu konudaki sorulara hâlihazırdaki paydaşlarından aldıkları geri dönütleri sizlerle çekinmeden paylaşabiliyor mu?

Kitap okuma/okuduğunu anlama çalışmaları yapan okullar tercih edilmelidir.

Gençlerimizi sadece akademik yönden değil, duygu, düşünce, değer ve davranış yönünden de en güzel şekilde yetiştirmek zorundayız.

''Okuma alışkanlıkların en asilidir.'' Anlayışına sahip olup, bu konuda farkındalık oluşturan projelere sahip okullar tercih edilmelidir.

            Değerler Eğitimi Çalışmaları ile cevher olarak gelen öğrencilerine, mücevher olacak bir ruh kazandırmak ve hayata hazırlamak için yaptıkları çalışmaları verilerle sizlere sunabilen okullar tercih edilmelidir.

Kalbin ve kafanın açlığı midenin açlığından daha kötü sonuçlar verir. Ahlak ve değerlere önem vermeyen bir özel okulun her ne olursa olsun veliler tarafından tercih edileceği düşünülemez.

Cemil Meriç’in güzel bir sözü var:

‘’Ortak bir iman, ortak bir şuur, ortak bir değerler levhası olmadıkça bir ülkenin payidar olmasına imkân yoktur. Mukaddesatı olmayan bir kalabalık yaşayamaz, yaşayamamıştır’’ der.

Her eğitim etkinliği, bir insan anlayışında, idealinde belirli nitelikleri olan bir insan tipini yetiştirme iradesinde temelini bulunur.

Amaçlanan insan tipi eğitim uygulamalarına yön verir. Nasıl bir insan sorusu, Nasıl bir eğitim sorusunu cevaplar.

EFLATUN’dan bize aktarıldığına göre; İyi-Doğru-Bilgili-Güçlü-Erdemli-Sağduyulu bireyler güçlü toplumları, 

İyi-Doğru-Bilgili-Güçlü-erdemli-sağduyulu toplumlarda kaosun, şiddetin, terörün olmadığı, güçlü kuvvetli yaşanır kurum ve devletleri oluşturur.

 Bu kapsamda öğretim programlarında yer alan değerler eğitimi konularını kendi okul kültürleriyle zenginleştirerek öğrencilerine kazandırmaya çalışan kurumlar öncelikli tercih sebebi olmalıdır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yılmaz TAŞÇI Arşivi
SON YAZILAR